تجمع كشاورزان اصفهان

روز شنبه 4 آبان ماه 98، جمعي از كشاورزان اصفهان در خوراسگان و لنجان دست به تجمع اعتراضي زدند.

اين كشاورزان در اعتراض به افزايش برداشت كارخانه هاي فولاد مباركه و ذوب آهن از آب زاينده رود اقدام به برگزاري تجمع كردند.

اين كشاورزان تجمع كننده خواستار حقابه كشت پاييزي شدند.

به گفته يكي از اين كشاورزان معترض، شماري از كشاورزان اصفهان قصد دارند با حضور در باغ بهادران از توابع لنجان مانع از افزايش برداشت كارخانه هاي فولاد مباركه و ذوب آهن از آب زاينده رود شوند.

طبق اظهارات او، با افزايش برداشت آب توسط كارخانه هاي فولاد مباركه و ذوب آهن حقابه كمتري به كشاورزان مي رسد.

با وجود اينكه حدود 5 سال از اجراي مصوبات شوراي عالي آب مي گذرد، اما تاكنون خواسته كشاورزان استان اصفهان محقق نشده و مشكلات آنها روز به روز افزايش يافته است.

گفتني است كه طي مدت 5 سال گذشته اين موضوع به درگيري بين كشاورزان و ماموران حكومتي منجر شده است.

لازم به ذكر است كه سهم حقابه كشاورزان استان اصفهان از زاينده رود در سال هاي گذشته به طور كامل اختصاص نيافته است.

Read Previous

تجمع كاركنان بخش خدمات بيمارستان جليل ياسوج

Read Next

وضعيت زندان و زندانيان امروز

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *