40 تن از كارگران هفت تپه احضار شدند

روز دوشنبه 8 مهر ماه 98، شماري از كارگران شركت نيشكر هفت تپه به پليس امنيت شوش احضار شدند.

حدود 40 كارگر به دليل ادامه اعتراضات خود عليه اخراج شماري از همكاران شان بايد ساعت 11 روز دوشنبه خود را به پليس امنيت شوش معرفي كنند.

سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه اعلام كرد كه اين كارگران كه از جمله كارگران اعتصابي هستند، به شكل تلفني توسط پليس امنيت شوش احضار شدند.

سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه از احضار كارگران انتقاد كرد، و خواستار بازگشت به كار همه كارگران اخراج شده شد.

پيشتر در روز دوشنبه هفته گذشته، 8 نفر از كارگران اعتصابي نيز احضار شده، و درباره شركت نكردن در اعتصاب تعهد كرده بودند.

همچنين كارفرماي خصوصي شركت نيشكر هفت تپه كارگران اين شركت را تهديد به جرايم مالي و كاهش مدت قرارداد كرده بود.

گفتني است كه در ماه هاي اخير آمار تجمع ها و اعتصاب هاي كارگران در چند كارخانه و مجتمع صنعتي ايران از جمله شركت نيشكر هفت تپه و شركت هپكو اراك افزايش يافت.

لازم به ذكر است كه اين اعتصاب ها در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و مزاياي كارگران، خصوصي سازي كارخانه ها و اخراج كارگران برگزار شدند.

Read Previous

.علیرغم این افراد ۶۰ سال به بالا برای امرار معاش خود و خانواده مجبور به ادامه کار هستند.

Read Next

خانواده مسيح علينژاد زير فشار قرار گرفت

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *